Pályázat nappali ellátás vezető munkakör betöltésére

Pályázat nappali ellátás vezető munkakör betöltésére

A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet
Fogyatékkal Élők Klubjában nappali ellátás vezető munkakör
betöltésére

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A nappali ellátás vezető munkakörhöz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása a 1993. évi III. tv (Szt.) és az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet alapján.

A jogviszony időtartama és a foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás időtartama 5év.

Munkavégzés helye:
5100 Jászberény, Fehértói út 7.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 6.2 pontja szerinti előírt képesítés (szociális munkás, szociálpedagógus, szociálismenedzser,okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, konduktor, mentálhigiénikus)
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A munkakör betöltéséhez szükséges készségek, képességek:

 • Jó szintű kreatív, önálló munkavégzés, rendszerszemlélet
 • Jó szintű együttműködési készség kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.
 • Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.
 • Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések, motivációk (2-3 oldal terjedelemben).
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény címére (5100 Jászberény, Hatvani út 35.) a pályázat megjelenésétől azonnal. A borítékon kérjük feltüntetni: „nappali ellátás vezető”.
 • A pályázati feltételekről, ellátandó feladatokról személyesen információ kérhető Bozóki Jánosné intézményvezetőtől az 57 411 504 es telefonszámon munkaidőben.

A pályázat elbírálásának határideje és módja:

 • A pályázatok azonnal elbírálásra kerülnek.
 • A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat az intézmény vezetői teamje személyesen is meghallgatja.
 • A munkakör azonnal betölthető.

 

Pályázat gondozó-ápoló munkakör betöltésére

Pályázat gondozó-ápoló munkakör betöltésére

A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet
„Naplemente” Idősek Otthonában gondozó-ápoló munkakör
betöltésére

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A gondozói – ápolói munkakörhöz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása a 1993. évi III. tv (Szt.) és az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet alapján.

A jogviszony időtartama és a foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Munkavégzés helye:
5100 Jászberény, Hatvani út 35.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti gondozói munkakör betöltésére előírt képesítés (általános ápoló, szakápoló, szociális gondozó, szociális szakgondozó)
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A munkakör betöltéséhez szükséges készségek, képességek:

 • Jó szintű kreatív, önálló munkavégzés, rendszerszemlélet
 • Jó szintű együttműködési készség kommunikációs készség
 • egészségügyi szakismeretek
 • gondozási ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év idősek otthonában hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Legalább 1-3 év egészségügyi ellátásban ápolói munkakörben szerzett tapasztalat
 • Szakápolói képesítés
 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján egészségügyi szakdolgozóként működési nyilvántartásba való kérelemmel, regisztrációval rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.
 • Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.
 • Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések, motivációk (2-3 oldal terjedelemben).
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény címére (5100 Jászberény, Hatvani út 35.) a pályázat megjelenésétől azonnal. A borítékon kérjük feltüntetni: „gondozó-ápoló.
 • A pályázati feltételekről, ellátandó feladatokról személyesen információ kérhető Bozóki Jánosné intézményvezetőtől az 57 411 504 es telefonszámon munkaidőben.

A pályázat elbírálásának határideje és módja:

 • A pályázatok azonnal elbírálásra kerülnek.
 • A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat az intézmény vezetői teamje személyesen is meghallgatja.
 • A munkakör azonnal betölthető.