MEGVÁLTOZOTT ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Az intézmény valamennyi szervezeti egységében az ügyfélfogadási időt kénytelenek a járványügyi helyzetre való tekintettel kénytelenek vagyunk felfüggeszteni, egyéb rendelkezésig az ügyfélfogadás ilyen formája szünetel. Indokoltan sürgős, halaszthatatlannak ítélt esetben az intézmény munkatársaival telefonon vagy e-mailben történt előre egyeztetett időpontban kereshető fel intézményünk.

  • étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak és demens személyek nappali ellátása – Tel: 06 20 410 8077 vagy 06 57 411 253, E-mail: idosek.klubja@jaszberenyszocint.hu
  • tanyagondnoki szolgáltatás – Tel.: 06 20 410 9066 , E-mail: idosek.klubja@jaszberenyszocint.hu
  • fogyatékkal élők nappali ellátása – Tel.: 06 20 288 6430, E-mail: fogyatekkal.elok.klubja@jaszberenyszocint.hu
  • támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás – Tel.: 06 30 549 9978 vagy 06 57 411 504, E-mail: tamogato.szolgaltatas@jaszberenyszocint.hu, kozossegi.ellatas@jaszberenyszocint.hu
  • idősek otthona – Tel.: 06 20 388 0900 vagy 06 57 411 504, E-mail: jb.egyszoci@pr.hu

Előre jelezni kívánjuk, hogy ezen alkalmak a munkatársak által a keddi és szerdai napok délelőttjére (9 órától 12 óráig) kerülnek egyeztetésre. Az egyeztetett ügyfélfogadásokat az erre a célra kiállított helyiségben tudjuk biztosítani. Az ügyfélfogadás során a szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés kötelező!

Bozóki Jánosné
Intézményvezető

Kedves Hozzátartozók!

A járványügyi helyzet miatt az idősotthonban bizonyos látogatási és intézmény elhagyási szabályok továbbra is életben vannak.

Azok a hozzátartozók, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek az intézmény területén is látogathatják az időseket.  Azon hozzátartozók, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, továbbra is az eddigiekben is kijelölt látogatópontokon látogathatják az időseket.

Az intézményből az idősek hazavihetők. Amennyiben az idős személy védettségi igazolvánnyal nem rendelkezik, és távolmaradása meghaladja a 72 órát, az intézménybe való visszatérésének feltétele egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye. A vizsgálatot a hozzátartozónak kell intézni, és az eredményt az intézménybe való visszatéréskor fel kell mutatni.

A látogatókat továbbra is előjegyzés alapján fogad intézményünk. Ugyanúgy, mint eddig minden héten hétfőn és szerdán kérhetnek időpontot a már korábban megadott telefonszámon (06 20 410 5822) 9-12 óra között. A kijelölt látogatási idő intézményünkben változatlan és továbbra is ragaszkodunk a maximum 20 perces látogatásokhoz.

Amennyiben hozzátartozójukat szeretnék, az intézményből hazavinni kérem, hogy e szándékukat is a fentiekben megjelölt napokon és időpontban előre jelezzék a megadott telefonszámon.

Tisztelettel kérem együttműködésüket!

Bozóki Jánosné
Intézményvezető

Megváltozott ügyfélfogadási rend