MEGVÁLTOZOTT ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Az intézmény valamennyi szervezeti egységében az ügyfélfogadási időt kénytelenek a járványügyi helyzetre való tekintettel kénytelenek vagyunk felfüggeszteni, egyéb rendelkezésig az ügyfélfogadás ilyen formája szünetel. Indokoltan sürgős, halaszthatatlannak ítélt esetben az intézmény munkatársaival telefonon vagy e-mailben történt előre egyeztetett időpontban kereshető fel intézményünk.

  • étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak és demens személyek nappali ellátása – Tel: 06 20 410 8077 vagy 06 57 411 253, E-mail: idosek.klubja@jaszberenyszocint.hu
  • tanyagondnoki szolgáltatás – Tel.: 06 20 410 9066 , E-mail: idosek.klubja@jaszberenyszocint.hu
  • fogyatékkal élők nappali ellátása – Tel.: 06 20 288 6430, E-mail: fogyatekkal.elok.klubja@jaszberenyszocint.hu
  • támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás – Tel.: 06 30 549 9978 vagy 06 57 411 504, E-mail: tamogato.szolgaltatas@jaszberenyszocint.hu, kozossegi.ellatas@jaszberenyszocint.hu
  • idősek otthona – Tel.: 06 20 388 0900 vagy 06 57 411 504, E-mail: jb.egyszoci@pr.hu

Előre jelezni kívánjuk, hogy ezen alkalmak a munkatársak által a keddi és szerdai napok délelőttjére (9 órától 12 óráig) kerülnek egyeztetésre. Az egyeztetett ügyfélfogadásokat az erre a célra kiállított helyiségben tudjuk biztosítani. Az ügyfélfogadás során a szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés kötelező!

Bozóki Jánosné
Intézményvezető

Megváltozott ügyfélfogadási rend