Tanyagondnoki szolgáltatás

Az ellátás célja a külterületi lakott hely intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatást a Neszűr 0-5 dűlőn élők vehetik igénybe. Az egyéb külterületeken külterületi házi segítségnyújtás és étkeztetés keretén belül, a tanyagondnok közreműködésével segítjük az arra rászorulókat.

A szolgáltatás jellemzői

A Tanyagondnoki ellátás körébe elsősorban szociális alapellátási feladatok tartoznak. A feladatok között szerepel továbbá az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, a lakosság részéről jelentkező szükségletek, szolgáltatási igények közvetítése az önkormányzat felé. Szabadidős tevékenységek megszervezése (színház, helyi rendezvények stb.), lakossági szolgáltatások, egyéni és hivatalos ügyek intézése, bevásárlás, gyógyszerek felíratása, kiváltása.

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatást igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, a személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ- kártya másolatát. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó és az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője megállapodást köt.

ELLÁTÁSUNKAT TÉRÍTÉSMENTESEN NYÚJTJUK.

A tanyagondnoki szolgáltatás határain kívül a külterületen élők részére az étkeztetésen túl bevásárlást, gyógyszerkiváltást, hivatalos ügyintézést és érdekképviseletet végzünk. Ezt a házi segítségnyújtás keretén oldjuk meg a tanyagondnok közreműködésével, melyet térítési díj ellenében tudunk biztosítani.

Ellátási forma hétfőtől péntekig vehető igénybe.