Étkeztetés

A szolgáltatás ellátási területe: Jászberény város közigazgatási területe.

A szolgáltatás jellemzői

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjainak részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A meleg étel előállítása a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény főzőkonyháján történik. Az igénybevevők részére a normál és diétás étkezést is biztosítunk.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét (ambuláns kezelőlap, zárójelentés) a pszichiátriai betegség, szenvedély betegség fennállásáról, fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt. Csatolni szükséges továbbá a személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ- kártya és a rendszeres havi jövedelemről szóló igazolás másolatát.

Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó és az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője megállapodást köt.

Hogyan történik az ellátás nyújtása?

  • Lehetőség van az étel helyben fogyasztására (azon ellátást igénybevevők esetében, akik az étkeztetés mellett igénybe veszik az időskorúak nappali ellátását is.)
  •  Biztosítjuk az étel házhozszállítását – társadalmi gondozók segítségével, illetve a külterületen élők részére Tanyagondnok közreműködésével.
  •  Továbbá lehetőség van a kiosztó helyen történő átvételre

Ellátási forma esetében az ebéd kiszállítása és helyben fogyasztása hétfőtől péntekig biztosítjuk, kiosztóhelyen történő elvitelre hétfőtől szombatig van lehetőség.