Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás ellátási területe: Jászberény város közigazgatási területe.

A szolgáltatás célja

A házi segítségnyújtás keretében azokról a személyekről gondoskodunk, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.

A szolgáltatás jellemzői

Az igénybevevők önálló életvitelének fenntartását, szükségleteiknek megfelelően, lakásukon, lakókörnyezetükben biztosítjuk. A gondozás egyénre szabott, tartalmát a rászorultság, illetve az ellátott állapota, egyéni sajátosságai, szükségletei határozzák meg. Cél az önálló életvitel fenntartása, az egyén szükségleteinek megfelelően.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét (ambuláns kezelőlap, zárójelentés) a pszichiátriai betegség, szenvedély betegség fennállásáról, fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt. Csatolni szükséges továbbá a személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ- kártya és a rendszeres havi jövedelemről szóló igazolás másolatát.

Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó és az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője megállapodást köt.

Az igénybevevő személyi térítési díja nem haladhatja meg rendszeres havi jövedelme 25%-át.

Ellátási forma hétfőtől péntekig vehető igénybe.