Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A „Naplemente” Idősek Otthonában található a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központja.

A szolgáltatás ellátási területe Jászberényi kistérségre terjed ki.

A szolgáltatás jellemzői

A szolgáltatás az otthonukban élő idős, rászorulók részére a nap 24 órájában folyamatos segítségnyújtást tesz lehetővé. Az igénybevevőkhöz kihelyezett segélyhívó készülékek a „Naplemente” Idősek Otthonában egy számítógépes rendszerrel állnak összeköttetésben. Segélykérés esetén, a hívás központban történt nyugtázása, az ügyeletes gondozónő telefonon történő értesítése után a helyszínen azonnali segítségnyújtásra van lehetőség. A segítségnyújtás lehet pszichés, szomatikus, egészségi probléma, krízishelyzet miatt.

Ki lehet szociálisan rászorult?

Aki:

  • egyedül élő 65 év feletti személy,
  • egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg,
  • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatást igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, pszichiáter vagy neurologus szakorvos szakvéleményét (ambuláns kezelőlap, zárójelentés) a pszichiátriai betegség, szenvedély betegség fennállásáról, fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt. Csatolni szükséges továbbá a személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ –kártya és a rendszeres havi jövedelemről szóló igazolás másolatát.

Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó és az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője megállapodást köt.

A szolgáltatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy az igénybevevő lakáskulcsának másolatát átadja az ellátást nyújtó intézmény részére, mert segélykérése esetén a gondozó így tud otthonába bejutni.

Az igénybevevő személyi térítési díja nem haladhatja meg rendszeres havi jövedelme 2%-át.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszerben működik 0-24 órában, az év 365 napján.