Időskorúak és demens személyek nappali ellátása

Az ellátási formát Jászberény város közigazgatási területén élők vehetik igénybe. A klub engedélyezett férőhelyszáma 35 fő

– időskorúak nappali ellátása esetén 30 fő
– demens személyek nappali ellátása esetén 5 fő.

A szolgáltatás célja

Az Időskorúak Nappali ellátása az önmaguk ellátására részben képes a 18. életévüket betöltött és egészségi állapotuk vagy idős koruk, demenciájuk miatt önmaguk ellátására részben képes, támogatásra szoruló személyek részére biztosít napközbeni ellátást.

A szolgáltatás jellemzői

Törekszünk a harmonikus, jó hangulatú légkör kialakítására, így az igényeknek megfelelően szabadidős programokat szervezünk, manuális-, készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk. A foglalkoztatás mellett a mentális gondozásra is nagy hangsúlyt helyezünk. Az igénybevevők magányossága csökken, hiszen napjaik nagy részét társaságban töltik.

Klubtagjaink részére segítséget nyújtunk egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való eljutásban. Fontosnak tartjuk az egészségmegőrzését, így életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsokat nyújtunk, sőt ezzel kapcsolatban szakemberek segítségét is kérjük prezentációk, előadások megtartására. Rendszeresen ellenőrizzük klubtagjaink vérnyomását, testsúlyát, havonta vércukormérést végzünk, és segítséget nyújtunk egyéb szűrővizsgálatokra való eljutásban. Igénybevevőinket hivatalos ügyeik intézésében is segítjük.
Nappali ellátást igénybevevő időskorúaknak lehetősége van az intézmény keretei által nyújtott étkeztetés igénybe vételére.

Demens személyek esetében az étkeztetés biztosítása a demens személyek nappali ellátásának része.

 

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ – kártya másolatát.

Demens betegek esetében a kérelemhez mellékelni szükséges a Demencia centrum, vagy pszichiáter/neurológus szakvéleményét a demencia kórképről.

SZOLGÁLTATÁSUNK TÉRÍTÉSMENTES!

Ellátásunk a hét öt napján hétfőtől péntekig 730-1530-ig vehető igénybe.