Fogyatékkal Élők Klubja

Az ellátási formát Jászberényi kistérség településein élő fogyatékkal élő személyek vehetik igénybe. A szolgáltatást 24 fő engedélyezett férőhellyel működtetjük.

A szolgáltatás célja

A fogyatékkal élők nappali ellátása elsősorban harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A szolgáltatás jellemzői

A fogyatékos személyek nappali ellátású intézménye jó lehetőséget ad arra, hogy, míg a fogyatékkal élő személy napközben szakemberek felügyelete alatt áll, az intézmény tehermentesítse a családot a napközbeni gondozás alól. Az intézményben dolgozó szakemberek megszervezik egyénre szabottan a napközbeni foglalkozásokat. Ez az ellátási forma nem emeli ki a családi környezetből az ellátottat, így közösen gondoskodunk a kliensről: a család és az intézmény.

A szolgáltatáshoz való hozzájutást a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény támogató szolgáltatása segíti.

Az ellátást igénybe vevők részére a nappali ellátásban a tartózkodás mellett étkeztetést is biztosítunk.

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról. Csatolni szükséges továbbá a kérelemhez személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ- kártya, fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény másolatát.

Ellátásunk a hét öt napján hétfőtől péntekig 800-1600-ig vehető igénybe.