Idősek Otthona

Az Idősek Otthona illetékességi, működési területe Jász – Nagykun – Szolnok megye közigazgatási területére terjed ki. Az engedélyezett férőhelyek száma 104 fő.

Az idősek otthonában meghatározott gondozási szükséglettel – négy órát meghaladó – rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Továbbá az a személy, aki a 18. életévét betöltötte, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, négy órás gondozási szükséglettel rendelkezik, és más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható ellátása.

Az ellátási forma jellemzői

Az otthon biztosítja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezését (diétás étkezését), szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátását, fizikai ellátását, mentális gondozását, foglalkoztatását, egészségügyi ellátását, lakhatását, azaz teljes körű ellátását. Mindezek mellett igénybevevőink részére biztosított:
– pedikűr-manikűr,
– fodrászat,
– gyógytorna,
– fizikoterápia,
– pszichiátria szakellátás.
Az igénybevevők gondozása – ápolás egyénre szabottan történik, gondozási illetve ápolási tervek alapján.
Otthonunkban nagy hangsúlyt helyezünk lakóink foglalkoztatására, mentálhigiénés gondozására, melynek célja a tartalmas időtöltés biztosítása, a hasznosságtudat megőrzése, meglévő készségek, képességek megtartása, fejlesztése.
Évente kirándulásokat szervezünk, a városi programokon részt veszünk, rendszeresen látogatjuk a városban működő intézményeket (könyvtár, múzeumok, állatkert).
Otthonunkban az alábbi közösségi helyiségeket vehetik igénybe lakóink:

  •  ebédlő,
  •  foglalkoztató helyiségek,
  • mentálhigiénés – relaxációs helyiség,
  • társalgó (melyben kis könyvtár is került kialakításra),
  • közösségi együttlétre alkalmas helyiség,
  • látogatók fogadására szolgáló helyiség
  • orvosi szoba.

Az igénybevevők részére 2-3-4 ágyas szobákban biztosítjuk az elhelyezést. A szobákban heverők, betegágyak, beépített szekrények, polcok, éjjeli szekrények, éjjeli lámpák, asztalok, székek biztosítottak az idősek részére. Mellékhelyiségeink a folyosókról nyílnak. A legtöbb szobánk tévével felszerelt.
Helyiségeink struktúrája, bútorzata, felszerelési tárgyai az igénybevevők életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelőek.
Az otthon épületrészei között liftek, a folyosókon rámpák könnyítik meg az idősek közlekedését.

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét (ambuláns kezelőlap, zárójelentés) a pszichiátriai betegség, szenvedély betegség fennállásáról, fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt. Csatolni szükséges továbbá személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ- kártya, rendszeres havi jövedelemről szóló igazolás másolatát. Demens betegek esetében a kérelemhez csatolni szükséges a pszichiáter/neurológus szakvéleményét a demencia kórképről.

Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó és az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője megállapodást köt.