Bemutatkozás

A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Jászberény város központi részében található. Az intézmény fenntartója Jászberény Város Önkormányzata.

Az intézmény szervezeti egységei révén széles körű szociális ellátást nyújt Jászberény városában és külterületén. Egyes ellátási formáit Jászberényi kistérség közigazgatási területén élő rászorulók is igénybe vehetik. Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátási formájának illetékességi területe Jász-Nagykun Szolnok megye közigazgatási területére terjed ki.

Az intézményi struktúra, koordináció előnye, hogy a segítséget kérők komplexebb megoldást kapjanak igényeiknek, szükségleteiknek megfelelően. A szervezeti egységek közötti napi kapcsolattartás lehetővé teszi, az igénylők ellátási szükségleteire a gyors reagálást, a legadekvátabb szolgáltatáselem biztosításával.

 

Az intézmény működési területeinek szervezeti felépítése:

 Idősek Otthona (5100 Jászberény, Hatvani út 35.)

  • bemutatkozasÁpolást- gondozást nyújtó intézményi ellátás

  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

  • Támogató szolgáltatás

  • Közösségi pszichiátriai ellátás

Idősek Klubja (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 2.)

  • Étkeztetés

  • Házi segítségnyújtás 

  • Időskorúak és demens személyek nappali ellátása

  • Tanyagondnoki Szolgáltatás

Fogyatékkal Élők Klubja (5100 Jászberény, Fehértói út 7.)