Bemutatkozás

Alapítvány megnevezése: „Törődés” Szociális Alapítvány
Alapítvány címe: 5100 Jászberény, Hatvani út 35.
Alapítvány elérhetősége:

 • Tel.: 57 411 504
 • E-mail: jb.egyszoci@pr.hu
 • Honlap: www.jaszberenyszocint.hu

A kuratórium elnöke: Bozóki Jánosné
Az alapítvány 1998. szeptember 15-én jött létre tartós közérdekű célra.

Az alapítvány célja:
Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében célként tűzi ki, hogy az időskorúak egészségének megőrzését, életkörülményeinek javítását úgy támogassa, és oly módon segítse elő, hogy az időskorú és hátrányos helyzetű – elsősorban a Jászberény Város Önkormányzata Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézményében élő – személyek életük hátralévő részében aktív korszakuknak megfelelő színvonalon és körülmények között tölthessék mindennapjaikat.

Az alapítvány céljai között szerepel:

 • épület felújítások: az elhelyezés körülményeinek javítása,
 • parkosítás
 • műszaki cikkek javítása,
 • természetjárás, kirándulások,
 • kulturális rendezvények szervezése,
 • kommunális ellátás fokozatos javítása,
 • az intézet érdekében tevékenykedők és az alkalmazottak képzésének támogatása ösztöndíjjal és más módon.

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 • a rászorulók részére ingyenes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása
 • rendszeres orvosi ellenőrzés megszervezése és kórházi ellátásban részesült időskorúak utógondozása
 • az időskorúak egészségének megőrzése és megbetegedésük megelőzését szolgáló kirándulások, természetjárás megszervezése
 • a betegségükből felépülő időskorúak rehabilitációjának megszervezése

Szociális tevékenység, időskorúak gondozása

 • a lakószobák, közösségi helyiségek bútorzatának, felszereltségének javítása, esztétikus lakókörnyezet létrehozása
 • az időskorúak elhelyezését szolgáló épületek felújítása, karbantartása
 • a kommunális ellátás fokozatos javítása

Kulturális tevékenység, ismeretterjesztés

 • kulturált szabadidő eltöltésének biztosítása, ismeretterjesztő tevékenység
 • kulturális rendezvények (pl. színház-, múzeumlátogatások) szervezése

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1%-át vagy egyéb támogatását alapítványunknak ajánlja fel, ezzel is segítve az Idősek Otthonában élő idős emberek életminőségének javítását. Alapítványunk bankszámlaszáma: MKB Bank 10300002- 45800270 – 00003285