Üdvözöljük!

Fogyatékkal élők nappali ellátása

Van-e az Ön családjában vagy környezetében olyan ember, aki látásában, mozgásában, hallásában akadályozott, autista vagy enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékkal él? Szeretne egy olyan közösséghez tartozni, ahol hasonló sorsú társakkal találkozhat, szervezett foglalkozások részese lehet?

Célunk, hogy a fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik ne szigetelődjenek el, ne maradjanak magukra.

Mi az, amiben segíteni tudunk:

 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetése segítése,
 • sportfoglalkozások,
 • fejlesztő, szinten tartó foglalkozások: írás-olvasás, számolás,
 • kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, szabás-varrás, üvegfestés, barkácsolás, agyagozás, stb.),
 • szellemi és szórakoztató tevékenységek, előadások és vetélkedők,
 • a környezet hatékonyabb megismerése érdekében természetismeret, kirándulások.

A nappali ellátást igénybe veheti az a Jászberényben, illetve a Jászberényi kistérség települései élő fogyatékos személy, aki:

 • gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményben (óvoda, általános iskola, szakiskola) való nevelésre, képzésre nem alkalmas vagy már nem jogosult,
 • önkiszolgálásra teljesen vagy részben képes, illetve önellátásra nem képes és felügyeletre szorul,
 • helyzetváltoztatásra önállóan vagy segédeszközzel (járókeret, kerekes szék) képes,
 • nem tanúsít veszélyeztető magatartást.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik szóban vagy írásban. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, illetve a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény másolatát. Az ellátás térítésköteles így mellékelni szükséges a kérelemhez a rendszeres jövedelemről szóló igazolást.

Ellátásunkat hétfőtől péntekig vehető igénybe.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok a Dokumentumok menüpontban található Letölthető nyomtatványok-ban le tudja tölteni, vagy Intézményünkben át tudjuk adni az Ön részére.