Üdvözöljük!

 

Időskorúak és demens személyek nappali ellátása

Az ellátás lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, megtartására, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. Célja a magány csökkentése, az életkornak megfelelő fizikai és mentális állapot megőrzése, a kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok kialakítás és készségek, képességek fejlesztése, szinten tartása demencia kórképpel rendelkezők esetében is.

Az idősek klubja tagjai számára érdeklődési körüknek megfelelő programokat, foglalkozásokat szervez. Kirándulásokat és szakköröket szervezünk. Figyelemmel kísérjük klubtagjaink egészségi állapotát rendszeres szűrővizsgálatokkal. Segítjük a hivatalos ügyek intézését, más szociális ellátásokhoz való hozzájutás folyamatát. Az igénybevevők problémáinak megoldásában közösen segítséget nyújtunk. Lehetőséget biztosítunk továbbá a napközbeni tisztálkodásra, segítséget nyújtunk textíliák mosásában, vasalásában. Klubunkban igény szerint fodrász és pedikűr szolgáltatás vehető igénybe térítés ellenében. Nappali ellátásunk igénybe vevői az étkezés keretén belül igényelhetik az egyszeri meleg étellel való ellátást, melynek elfogyasztására intézményünkben lehetőséget biztosítunk.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról. Demens betegek esetében a kérelemhez mellékeni szükséges a Demencia centrum, vagy pszichiáter/neurológus szakvéleményét a demencia kórképről. Az ellátás térítésköteles így mellékelni szükséges a kérelemhez a rendszeres jövedelemről szóló igazolást.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok a Dokumentumok menüpontban található Letölthető nyomtatványok-ban le tudja tölteni, vagy Intézményünkben át tudjuk adni az Ön részére.