Üdvözöljük!

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Amennyiben Ön, illetve hozzátartozója életkora, betegsége, szociális helyzete miatt kiszolgáltatottá vált, egyedül él és hirtelen kialakuló problémái esetén (rosszullét, elesés stb.) nem várhat senkitől segítséget, akkor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételét ajánljuk.

Mit jelent a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás?

Az ellátást igénylők lakásán egy jelzőkészülék kerül felszerelésre, mely összeköttetésben van az ellátás diszpécserközpontjával. A készüléken lévő pánikgomb megnyomásával segélykérése a központba érkezik. a jelzést észlelő kolléga értesíti az ügyeletes gondozót, aki 15 percen belül az Ön lakására érkezik, és segítséget nyújt. Az ellátási forma krízishelyzet esetén a hét minden napján 24 órás segítségnyújtást tesz lehetővé.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Jászberényi kistérség településein élő szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe.

Szociálisan rászorult személy az, aki:

  • egyedül élő 65 év feletti személy,
  • egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg,
  • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg,
  • több feltétel együttesen igazoltan áll fenn.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét (ambuláns kezelőlap, zárójelentés) a pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség fennállásáról, fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt. Az ellátás térítésköteles így mellékelni szükséges a kérelemhez a rendszeres jövedelemről szóló igazolást.

A szolgáltatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy Ön lakáskulcsának másolatát átadja az ellátást nyújtó intézmény részére, mert segélykérése esetén a gondozó így tud otthonába jutni.

A szolgáltatás aktuális térítési díjáról a Dokumentumok menüpontban található Aktuális térítési díjak-ban talál információt. Az ellátás igénybevétele esetén az Ön személyi térítési díja nem haladhatja meg jövedelme 2%-át.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok a Dokumentumok menüpontban található Letölthető nyomtatványok-ban le tudja tölteni, vagy Intézményünkben át tudjuk adni az Ön részére.