Üdvözöljük!

Támogató szolgáltatás

Támogató szolgáltatás

A szolgáltatás elő kívánja segíteni a fogyatékkal élő személyek integrációját a meglévő szociális-, család- és gyermekvédelmi hálózatba, elősegítve ezzel a közösségi programokban való részvétel lehetőségét. A szolgáltatás magában foglalja az ellátottak lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását.

A szolgáltatás feladata:

Személyi segítő szolgáltatás segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez.

Szállító szolgáltatás az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítja.

Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, valamint ügyintézési problémák, nehézségek megoldásának segítése.

Szolgáltatásunk hétfőtől péntekig a Jászberényi kistérség településein vehető igénybe.

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik szóban vagy írásban. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról, illetve a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény másolatát. Az ellátás térítésköteles így mellékelni szükséges a kérelemhez a rendszeres jövedelemről szóló igazolást.

A szolgáltatás aktuális térítési díjáról a Dokumentumok menüpontban található Aktuális térítési díjak-ban talál információt. Az ellátás igénybevétele esetén az Ön személyi térítési díja nem haladhatja meg jövedelme 30%-át. Kiskorú esetében a személyi térítési díj nem haladhatja meg a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20%-át.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok a Dokumentumok menüpontban található Letölthető nyomtatványok-ban le tudja tölteni, vagy Intézményünkben át tudjuk adni az Ön részére.