Tisztelt Hozzátartozók!

A fertőzések intenzitásának emelkedése miatt a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény idősek otthonában 2020. szeptember 07-től látogatási és kijárási tilalmat rendelek el határozatlan időre, visszavonásig.
Az otthon lakói részére kizárólag bolti csomagolású termékeket átveszünk, melyet kérünk névvel ellátni. Az így leadott csomagokat ózón generátorral történő fertőtlenítés után adjuk át az idősek részére.
Különösen indokolt esetben – állapotrosszabbodás, súlyos egészségi állapot – az intézményvezető maximum 20 perces látogatást engedélyezhet, az előírt higiénés szabályok betartásával.

Jászberény, 2020. szeptember 7.

Bozóki Jánosné
Intézményvezető


Tisztelt Ügyfeleink!

A fertőzések intenzitásának emelkedésére tekintettel, a betegségek megelőzése miatt saját hatáskörben eljárva az alábbi intézkedések meghozatalára került sor 2020.szeptember 07-től:

1; Az intézmény valamennyi szervezeti egységében az ügyfélfogadási időt kénytelenek vagyunk felfüggeszteni, egyéb rendelkezésig az ügyfélfogadás ilyen formája szünetel. Indokoltan sürgős, halaszthatatlannak ítélt esetben az intézmény munkatársaival telefonon vagy e-mailben történt előre egyeztetett időpontban kereshető fel intézményünk, az alábbi elérhetőségeken:

    • étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak és demens személyek nappali ellátása – Tel: 06 20 410 8077 vagy 06 57 411 253, E-mail: gondozasijb@pr.hu
    • tanyagondnoki szolgáltatás – Tel.: 06 20 410 9066 , E-mail: gondozasijb@pr.hu
    • fogyatékkal élők nappali ellátása – Tel.: 06 20 288 6430, E-mail: egy.szoc.int@pr.hu
    • támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás – Tel.: 06 30 549 9978 vagy 06 57 411 504, E-mail: jb.egyszoci@pr.hu
    • idősek otthona – Tel.: 06 20 388 0900 vagy 06 57 411 504, E-mail: jb.egyszoci@pr.hu

Előre jelezni kívánjuk, hogy ezen alkalmak a munkatársak által a keddi és szerdai napok délelőttjére (9 órától 12 óráig ) kerülnek egyeztetésre. Az egyeztetett ügyfélfogadásokat az erre a célra kiállított helyiségben tudjuk biztosítani. Az ügyfélfogadás során a szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés kötelező!!

2; Jelen rendelkezés ideje alatt mindannyiunk érdekében kerüljük a személyes kapcsolattartást az ügyfelekkel, az ügyintézéseket lehetőség szerint jellemzően telefonon és elektronikusan végzik a munkatársak.
3; Nappali ellátásainkban kizárólag az ellátást igénybe vevők és az intézmény dolgozói tartózkodhatnak. Az egyeztetett ügyfélfogadásokat az erre a célra kiállított helyiségben tudjuk biztosítani. Az ügyfélfogadás során a szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés kötelező!!
4; Az idősek otthonában látogatási és kijárási tilalom került elrendelésre.

Együttműködésüket, megértésüket köszönjük!

Bozóki Jánosné
Intézményvezető


 

Köszöntöm Önt a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény honlapján!

Intézményünk széleskörű szociális ellátást nyújt azoknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szociális helyzetük miatt segítségre szorulnak.

Keresse intézményünket, ha Önnek vagy családjában, ismerősei között van olyan személy,

• aki nem tud gondoskodni egyszeri meleg étkezésről,
• ha nehézséget okoznak a napi tevékenységek, egészségi állapota miatt gondozásra van szüksége, esetleg magányos és gondjait, problémáit nem tudja megosztani senkivel,
• életkora, betegsége, szociális helyzete miatt kiszolgáltatottá vált, egyedül él és hirtelen kialakuló problémái esetében nem várhat senkitől segítséget,
• ha idős korában is még aktív társasági életre vágyik, vagy magányos és szeretne egy derűs korának megfelelő csoporthoz tartozni,
• ha Jászberény város külterületén él és nehézséget okoznak a napi élettevékenységek,
• ha látásában, mozgásában, hallásában akadályozott, autista, vagy enyhe illetve középsúlyos értelmi fogyatékkal él és szeretne egy vidám közösséghez tartozni,
• ha látásában, mozgásában, hallásában akadályozott, autista, vagy enyhe illetve középsúlyos értelmi fogyatékkal él és nehézséget okoznak a napi tevékenységek, gondozásra van szüksége, vagy nehézséget okoz a közszolgáltatásokhoz való eljutás,
• ha pszichiátriai betegsége miatt segítségre van szüksége,
• ha önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, állandó felügyeletre, gondozásra van szüksége.

Honlapunkon és természetesen intézményünkben személyesen részletes tájékoztatást adunk az Ön igényeinek, szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokról.

Bozóki Jánosné
intézményvezető